SMP Robotics Systems Poland ®

Instalowanie zrobotyzowanych
systemów bezpieczeństwa

Instalowanie zrobotyzowanych systemów bezpieczeństwa

Instalacja robotów w strzeżonym obiekcie rozwiązuje dwa zadania: układanie szlaków patrolowych i integrację robotów bezpieczeństwa z istniejącym systemem nadzoru wideo.

Z zastrzeżeniem zadania robot może patrolować obiekt w celu wykrycia ludzi i zaalarmować operatora, jeśli pojawi się człowiek. Jeśli robot jest podłączony do serwera rozpoznawania twarzy, system umożliwi rozpoznawanie ludzi i wyda alarm w przypadku wkroczenia.

Integracji robota z systemem bezpieczeństwa towarzyszy modyfikacja oprogramowania i na ogół nie wymaga instalowania dodatkowego sprzętu.

Instalacja automatycznego sterowania ruchem i automatycznego systemu patrolowania wymaga rozmieszczenia dodatkowego sprzętu do komunikacji i automatycznego ładowania akumulatorów robota. Poza tym niezawodne działanie robota wymaga okresu testowego, aby udoskonalić podróż na trasie patrolu i wybrać optymalne pozycje obserwacji. Zwykle zajmuje to około tygodnia.

Specjaliści SMP Robotics wykonują całą pracę, aby zainstalować roboty w strzeżonym obiekcie. Roboty operacyjne są śledzone przez lokalny personel, który ukończył szkolenie w SMP Robotics. Wirtualne centrum monitorowania SMP Robotics utrzymuje zdalną kontrolę nad stanem robota i informuje lokalny personel obsługujący o potrzebie fizycznej ingerencji.

WYŚLIJ NAM WSPÓŁRZĘDNEJ SWOJEJ LOKALIZACJI, A MY PRZYGOTUJEMY OFERTĘ, JAK PATROLOWAĆ GO Z ROBOTAMI

Zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa

Zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa

W niektórych przypadkach wskazane jest zintegrowanie robotów bezpieczeństwa z istniejącym stacjonarnym systemem nadzoru wideo. W tym celu inteligentny system nadzoru wideo robota obsługuje protokół komunikacyjny ONVIF. Zintegrowanie robota z VMS pozwala na użycie standardowej funkcji wymiany danych między urządzeniami ONVIF. W przypadku systemu zarządzania wideo ONVIF interakcja z robotem bezpieczeństwa jest podobna do działania konwencjonalnego serwera wideo ONVIF obsługującego sześć kamer AHD.

onvif

Operator systemu zarządzania wideo może monitorować sześć kamer wideo

Jeśli na filmie pojawi się człowiek, pokładowy system analizy wideo wysyła alarm do operatora VMS i podświetla wykrytą osobę. Wbudowany serwer wideo obsługuje tryb nagrywania krawędzi z ONVIF profilu G. Ta funkcja umożliwia buforowanie transmisji danych wideo. Podczas korzystania z bezprzewodowych kanałów komunikacyjnych trudno jest zagwarantować nieprzerwany dostęp szerokopasmowy, a sygnał może zanikać lub być zakłócany. Tryb nagrywania na krawędzi pomaga zapewnić nieprzerwany nadzór wideo.

Nie ma potrzeby aktualizowania oprogramowania systemu zarządzania wideo

Jeden ze strumieni wideo przesyłanych przez robota wyświetla mapę obiektu i lokalizację robota na nim. Korzystając z tego rozwiązania, nie ma potrzeby aktualizowania oprogramowania Systemu zarządzania wideo w centrum sterowania. Operator VMS będzie mógł zobaczyć aktualny stan robota i jego kierunek ruchu, a także inne wideo streamów z kamer CCTV.

Oprogramowanie mobilne dla robotów zabezpieczających

Oprogramowanie mobilne dla robotów zabezpieczających

W celu zdalnego sterowania robotami i powiadamiania o zmianach w trybach działania istnieje oprogramowanie o nazwie Security Robot Messenger. Ta aplikacja korzysta z usługi wiadomości błyskawicznych Telegram w celu informowania użytkowników robota, gdy dana osoba zostanie wykryta lub gdy robot sprawia nieplanowanego zatrzymania, lub o jego stanie zdrowia; pozwala odtworzyć dźwiękowe ostrzeżenie lub przełączyć się na domofon, aby porozmawiać z osobą znajdującą się obok robota. Ta usługa sprawia, że robot jest wygodny w obsłudze, zarówno dla funkcjonariuszy ochrony znajdujących się bezpośrednio na terenie obiektu, jak i dla inspektora ochrony zlokalizowanego gdzie indziej.

WNIOSEK O DOSTĘP DO KANAŁU TELEGRAM DEMO

Wirtualny system monitorowania i kontroli systemu Multi-Robot

Wirtualny system monitorowania i kontroli systemu Multi-Robot

Podczas obsługi robota możesz znacznie obniżyć koszty, subskrybując usługę Virtual Monitoring Control. W takim przypadku nasz zespół inżynierów będzie stale monitorować działanie robotów, aby zminimalizować przestoje. W razie potrzeby zdalnie wprowadzą drobne poprawki i usprawnią trasy patrolowania robotów. W przypadku pojawienia się problemu, którego nie można rozwiązać zdalnie, lokalny personel techniczny właściciela robota zostanie o tym poinformowany i zostaną wydane zalecenia dotyczące rozwiązywania problemów na miejscu u robota. Zdalna ocena stanu sprzętu robota pomaga zamawiać części zamienne na czas i wykonywać szybkie prace konserwacyjne.

DOSTĘP DO MONITOROWANIA ONLINE DEMO

Ochrona prywatności w systemie nadzoru wideo

Zależy nam na ochronie prywatności naszych klientów. Ani zespół zapewniający obsługę wirtualnej kontroli monitorowania, ani personel lokalnego serwisu nie mają dostępu do filmów z kamer CCTV. Co więcej, szyfrowany ruch VPN jest wykorzystywany podczas przesyłania wideo z kamer bezpieczeństwa za pośrednictwem sieci publicznych. VPN pozwala niezawodnie chronić dane wideo przed nieautoryzowanym dostępem.

Bezpieczne przechowywanie w chmurze dla tras patrolowania

Usługa Virtual Monitoring Control przechowuje patrolujące trasy i dane z systemów nawigacyjnych w magazynie danych w chmurze. Umożliwia to poprawę nawigacji poprzez wybór najlepszych tras i zapewnienie, że trasy pozostaną bezkompromisowe, niezależnie od integralności konkretnego robota. Poza tym podczas instalowania nowego robota na trasie nie trzeba go szkolić: wystarczy skopiować trasę z pamięci w chmurze.

Zobacz zrzuty ekranu z instalacji

Instalowanie zrobotyzowanych<br>systemów bezpieczeństwa
Instalowanie zrobotyzowanych<br>systemów bezpieczeństwa
Instalowanie zrobotyzowanych<br>systemów bezpieczeństwa
Instalowanie zrobotyzowanych<br>systemów bezpieczeństwa
Instalowanie zrobotyzowanych<br>systemów bezpieczeństwa
Instalowanie zrobotyzowanych<br>systemów bezpieczeństwa
Instalowanie zrobotyzowanych<br>systemów bezpieczeństwa
Instalowanie zrobotyzowanych<br>systemów bezpieczeństwa
SMP Robotics Systems Poland ®