SMP Robotics Systems Poland ®

Roboty bezpieczeństwa
z serii S5.2

Die Sicherheitsroboter der S5.2-Serie

Roboty bezpieczeństwa z serii S5.2 są tworzone do autonomicznego patrolowania obszarów chronionych w celu nadzoru wideo. 

Nadzór wideo prowadzony jest zarówno w ruchu, jak i podczas postojów w pozycjach optymalnych do monitorowania krytycznych części terytorium strzeżonego obiektu.

Seria S5.2 seria jest reprezentowana przez kilka modeli robotów. Są przeznaczone do rozwiązywania różnych zadań związanych z bezpieczeństwem i są wyposażone w różne systemy nadzoru wideo.

S5.2 Picard to najlepszy model w serii. Robot jest wyposażony w inteligentny system nadzoru wideo, który może rozpoznawać i śledzić ludzi za pomocą PTZ i kamer panoramicznych. 

3 modeli robotów patrolujących bezpieczeństwo

Wszystkie modele robotów bezpieczeństwa mają te same możliwości autonomicznego patrolowania oparte na współpracy. Różnica modeli polega na systemach nadzoru wideo i ich funkcjonalności.

Inteligentny roboty nadzoru wideo

Robot bezpieczeństwa o podwójnym spektrum obrazu termicznego

Zrobotyzowany system patrolowania

 • Automatyczny ruch na trasie patrolu
 • Unikanie przeszkód i powrót na trasę
 • Patrolowanie w warunkach słabego oświetlenia
 • Niewidoczne oświetlenie ścieżki podróży
 • Zatrzymanie się w przypadku odchylenia od trasy
 • Automatyczne ładowanie akumulatora przy niskim poziomie naładowania

Inteligentny nadzór wideo i dźwiękowe ostrzeżenie

 • Panoramiczny nadzór 360 stopni
 • Dwa modele kamery PTZ
 • Detektor twarzy i ludzi
 • Śledzenie ludzi za pomocą kamery PTZ 
 • Obsługa ONVIF
 • Dźwiękowe ostrzeżenie i domofon z przyciskiem wezwania operatora

Wspólne patrolowanie

 • Równomierny rozkład robotów na trasie patrolu 
 • Sekwencyjny nadzór nad wspólnymi sektorami z różnych pozycji 
 • Przekierowanie trasy, w przypadku odchylenia
 • Wybór pozycji przekazywania dla obsługi WiFi MESH 

Komunikacja

 • Natychmiastowe powiadomienie o zdarzeniu przez Security Robot Messenger
 • Transmisja wideo ONVIF przez WiFi lub 4G 
 • Przekazywanie wideo w cieniach radiowych przez Wi-Fi MESH 
 • Całodobowe monitorowanie działania robota za pośrednictwem 4G

Robotowe patrolowanie

Robotowe patrolowanie

Autonomiczny system nawigacji robota zabezpieczeń zapewnia wysoką precyzję podróży wzdłuż trasy określonej w procesie uczenia się. Robot korzysta z nawigacji wizualnej i GPS, więc najlepszą dokładność śledzenia trasy uzyskuje się z możliwością uzyskania poprawek z obu systemów. Aby w pełni funkcjonować wizualna nawigacja, konieczne jest odpowiednie oświetlenie; w przypadku jego niewystarczalności konieczne jest wykorzystanie szlaków patrolowych na świeżym powietrzu w celu niezawodnego działania systemu nawigacji satelitarnej.

Podczas patrolowania robot bezpieczeństwa może ominąć przeszkody i wrócić na swoją trasę. Podczas podróży w nocy, w warunkach słabego oświetlenia, robot aktywuje oświetlenie IR, niewidoczne dla ludzkiego oka. W przypadku znacznego odchylenia od trasy – na przykład podczas długich objazdów – robot ma wbudowany system awaryjnego wyłączania, uruchamiany, gdy odchylenie przekracza 5 metrów. W takim przypadku tryb ręczny służy do powrotu robota na jego trasę.

Robot dostarczany jest z automatyczną stacją dokującą do szybkiego ładowania akumulatorów robota, co zapewnia ciągłą i autonomiczną pracę.

Transmisja wideo i zdarzeń alarmowych

Transmisja wideo i zdarzeń alarmowych

Przesyłanie informacji wideo i serwisowych z robota odbywa się za pośrednictwem sieci 4G lub Wi-Fi. W celu ciągłego nadzoru wideo podczas pracy za pośrednictwem CMS uzasadnione jest korzystanie z Wi-Fi. Korzystając z robotów wyposażonych w autonomiczny inteligentny system nadzoru wideo i rozpoznawanie ludzi, wygodnie jest korzystać z możliwości sieci 4G. W tym drugim przypadku ruch generowany przez robota jest dość niewielki, a instalacja nie wymaga dodatkowych wysiłków w celu stworzenia sieci Wi-Fi o niezawodnym zasięgu. W niektórych przypadkach łączone

korzystanie z obu metod przesyłania danych jest wygodne. Aby zmniejszyć ruch, możesz korzystać z Wi-Fi w warunkach bezpośredniej widoczności punktu dostępu. Jeśli robot znajduje się w odległym obszarze patrolowanego terytorium lub w strefie niepewnego zasięgu sieci Wi-Fi, routery robota automatycznie przełączają się na kanały 4G operatorów komórkowych.

Operacjom robotów na trasie patrolu towarzyszą powiadomienia za pośrednictwem usługi czatu Security Robot Messenger. Usługa przesyła zdjęcia, fragmenty wideo zdarzeń alarmowych wykrytych przez system analityki wideo i informuje o stanie robota. Komunikaty są wyświetlane na smartfonie strażnika, operatora lub właściciela strzeżonego obiektu.

Wspólne patrolowanie

Wspólne patrolowanie

Roboty bezpieczeństwa zostały zaprojektowane do patrolowania jako części grupy. Zastosowanie grupy robotów zabezpieczających pozwala osiągnąć najwyższą niezawodność w inteligentnym monitorowaniu wideo w najbardziej przestronnych strzeżonych obszarach.

Aby zarządzać interakcją robotów, opracowano tryb patrolowania oparty na sztucznej inteligencji. AI (SI) uruchamia się podczas rozwiązywania wcześniej nieprogramowanych zadań, interakcja robotów jako inteligentnych agentów pozwala osiągnąć optymalne rozwiązanie.

Tryb patrolu współpracy pozwala: synchronizować ruch w celu równomiernego rozmieszczenia w witrynie; do sekwencyjnego nadzoru wideo wspólnych obszarów z różnych punktów obserwacyjnych; redystrybucja patrolujących tras w przypadku postojów w celu doładowania oraz wybór najlepszej pozycji do retransmisji w sieciach MESH WIFI.

Automatyczne działanie lampek sygnalizacyjnych

Maszt nadzoru robotów bezpieczeństwa jest wyposażony w pomarańczowe diody alarmowe LED do automatycznego sygnalizowania ruchu i kolorowe diody LED do sygnalizowania trybów pracy. Ich wystarczająca jasność i duża wysokość pomaga określić tryb pracy robota pracowników firmy w znacznej odległości.

Dźwiękowe ostrzeżenie i przycisk wezwania operatora

Roboty są wyposażone w dźwiękowy system ostrzegawczy i domofon IP.

Informator dźwiękowy pozwala wielokrotnie odtwarzać predefiniowane frazy. Ich inicjacja może nastąpić automatycznie, gdy osoba pojawi się w polu widzenia kamer lub w trybie ręcznym na polecenie operatora. Jeśli osoba znajdująca się w pobliżu robota chciałaby zadzwonić do operatora, robot jest wyposażony w przycisk połączenia i domofon.

Roboty bezpieczeństwa<br> z serii S5.2

Dodatkowe wyposażenie i infrastruktura

W celu autonomicznego działania robotów w strzeżonym obszarze konieczne jest umieszczenie dodatkowego sprzętu stacjonarnego: stacji bazowej do korekt systemu nawigacji satelitarnej; Jednostka komunikacyjna Abox do organizowania połączeń bezprzewodowych między robotami, stacją bazową i siecią Wi-Fi w przypadku jej wdrożenia.

Aby automatycznie ładować akumulatory robotów, na terenie chronionego obiektu powinny znajdować się automatyczne stacje ładowania. Zazwyczaj na każde dwa patrujące roboty wymagana jest jedna stacja. Automatyczna stacja ładująca, nie wymaga szop ani schronień i jest podłączona do sieci 220 V.

W przypadku korzystania z robotów przez całą dobę konieczne jest zapewnienie strefy parkowania z możliwością wzdłużnego ustawienia robota w celu ich późniejszego automatycznego patrolowania .

Wirtualny monitoring pracy robotów 24/7

Podczas pracy dane o działaniu wewnętrznych systemów robotów są przesyłane do centrum wirtualnego monitorowania i wsparcia technicznego. W przypadku awarii operator centrum monitorowania informuje lokalny personel techniczny o potrzebie ingerencji w pracę robotów. Wirtualne centrum monitorowania ma dostęp tylko do danych telemetrycznych robota i nie może odbierać wideo z kamer monitorujących, więc ilość przesyłanych danych nie generuje znacznego ruchu i jest wygodna do transmisji przez sieci 4G.

Aktualny status systemów robota jest wyświetlany na wbudowanym wyświetlaczu i panelu sterowania. Pozwala zdiagnozować każde zatrzymanie robota i podjąć działania bez podłączania dodatkowych urządzeń i komputerów.

YouTube video

System analityki wideo robota bezpieczeństwa Monit

YouTube video

System analityki wideo robota zabezpieczającego Picard

SMP Robotics Systems Poland ®