SMP Robotics Systems Poland ®

SMP Robotics wprowadza program leasingowy dla amerykańskich firm ochroniarskich

SMP Robotics wprowadza program leasingowy dla amerykańskich firm ochroniarskich

SMP Robotics oferuje alternatywny sposób pozyskiwania i posiadania robotów bezpieczeństwa. Leasing robotów przez amerykańskie firmy ochroniarskie jest już dostępny. Opłaty leasingowe wynoszą około 1500 USD miesięcznie, w zależności od modelu robota.

Łatwo jest obliczyć, jaki dodatkowy zysk przyniesie robot ze średnią pensją oficera ochrony 30 000 USD rocznie lub 2 500 USD USD miesięcznie. Ponadto roboty mogą patrolować obszar chroniony nie przez 8 godzin dziennie, ale znacznie więcej, bez zwolnień lekarskich i absencji.

Działalność związana z bezpieczeństwem staje się wysokomarżową

Tak niski czynsz pozwala przekształcić firmę zajmującą się zabezpieczeniami o niskiej marży w firmę o wysokiej marży. Ponadto odroczenie płatności na etapie wdrażania robotów pozwala wejść do branży robotyki przy minimalnych kosztach.

Najwyższy zysk z korzystania z robotów osiąga się, gdy patroluje terytoria grupą robotów. Pozwala to z jednej strony obniżyć koszty ich usług serwisowych, az drugiej pomnożyć zysk z liczby zastępowanych ochroniarzy. Przy leasingowaniu robotów zabezpieczających, zwłaszcza dużej ich liczby, ważne jest odliczenie podatku od ich zapłaty.

Artykuł 179 kodeksu podatkowego IRS umożliwia przedsiębiorstwom odliczenie pełnej ceny zakupu robotów i oprogramowania zakupionego lub finansowanego w trakcie roku podatkowego, do 1 000 000 USD w pierwszym roku.

Leasing Program for USA
Leasing Program for USA
SMP Robotics Systems Poland ®