SMP Robotics Systems Poland ®

Pierwsze roboty bezpieczeństwa w Europie

Liderem w zakresie instalacji systemów bezpieczeństwa we Włoszech, firma ECI Elettronica zaprezentowała roboty wartownicze SMP Robotics na SICUREZZA 2019, Mediolan, Włochy. Odwiedzający wystawy wykazali fenomenalnie duże zainteresowanie wykorzystaniem robotów w krajach UE.

Pomimo zastoju na rynku bezpieczeństwa perspektywy wprowadzenia robotów bezpieczeństwa są zachęcające. Ich użycie zmniejsza liczbę funkcjonariuszy ds. Bezpieczeństwa przy znacznym wzroście ogólnej niezawodności bezpieczeństwa. Stało się to możliwe dopiero w ostatnich latach dzięki opracowaniu inteligentnych systemów nadzoru wideo wykorzystujących algorytmy Deep Learning.

Bezpieczeństwo robotów jest niezbędną częścią nowoczesnego europejskiego systemu bezpieczeństwa

Bogate doświadczenie w integracji różnych systemów bezpieczeństwa i telewizji przemysłowej włoskiej firmy ECI Elettronica pozwala zagwarantować niezawodne użycie robotów bezpieczeństwa. Szczególnie wymagają zastosowania robotycznych

strażników na niezamieszkanych lub rzadko odwiedzanych przez ludzi w europejskich przedsiębiorstwach. Ciągłe patrolowanie robotów zapewnia tryb pracy grupowej i automatyczne stacje ładowania. Ważne jest również, aby roboty były łatwo zintegrowane z istniejącym systemem bezpieczeństwa i mogły zmieniać trasę patrolu zgodnie z sygnałem alarmowym.

SMP Robotics Systems Poland ®