SMP Robotics Systems Poland ®

Nota prawna

Odpowiedzialny za treść tych stron:

Ul. Chmielna 2/31, 00-020,
Warszawa, Województwo mazowieckie,
Poland

Telefon & Whatsapp: +372 8228 1847
E-Mail: info@smproboticssystems.pl


Zastrzeżenie:

Odpowiedzialność za treść:

Treść naszych stron została stworzona z wielką starannością. Nie możemy jednak zagwarantować, że treść jest poprawna, kompletna i aktualna. Jako usługodawca ponosimy odpowiedzialność za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z sekcją 7 (1) TMG. Zgodnie z §§ 8–10 TMG my, jako usługodawca, nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, gdy dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Jak tylko dowiemy się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Z tego powodu nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Odpowiedni dostawca lub operator jest zawsze odpowiedzialny za treść połączonych stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie tworzenia linku. Żadna nielegalna treść nie była zauważalna w momencie tworzenia linku. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Jak tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawa autorskie

Treści i prace na tych stronach tworzone przez operatora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treść tej strony nie została utworzona przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści stron trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, daj nam znać. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Rozstrzygnięcie sporu

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr

Nasz adres e-mail można znaleźć w powyższym nadruku. Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu dotyczącym rozstrzygania sporów przed arbitrażem konsumenckim.

SMP Robotics Systems Poland ®